Temos / Statyba

Rūšiuoti pagal: pavadinimą | įkėlimo datą | dydį puslapiais  
Įžanga. „Hochtief AG“ istorija. „Hochtief AG“ vizija ir strategija. „Hochtief AG“ struktūra. Detali Hochtief Europa struktūra. Nekilnojamojo turto sprendimai. Inžineriniai sprendimai. PGP (Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė) sprendimai. Energetikos ir infrastruktūros sprendimai. Kasikiniai sprendimai. Paslaugų sprendimai. Tarptautinių projektų sprendiniai. Tinklo ir pridėtinės vertės augimas grupėje. Plėtoti. Statyti. Statybos projektavimas. Draudimo paslaugos. Veikti. Nekilnojamojo turto valdymas. Energijos valdymas. Verslo orientacija. Verslo skaičiai. Įmonės "Hochtief" kibernetinio modelio valdymas. „UAB Vėtrūna“ istorija. „Vėtrūnos“ vizija. „Vėtrūnos“ misija. „Vėtrūnos“ vertybės. „Vėtrūnos“ paslaugos. „Vėtrūnos“ valdymo struktūros vertinimas. Įmonės "Vėtrūna" kibernetinio modelio valdymas. „Vėtrūnos“ ir „Hochtief“ įmonių palyginimas. Panašumai ir skirtumai. Naudota literatūra.
Darbas įkeltas: 2015-02-03 / Apimtis puslapiais: 24 / Kaina: 1 tšk.
Gamtinės statybinės medžiagos. Nuosėdinės uolienos. Keraminės plytos. Portlandcemenčiai. Betono naudojimas. Juodieji metalai. Mineralinio puošto savybės ir gaminiai. Stiklo gaminių formavimas. Medienos gaminiai ir jų savybės. Statybinių skiedinių rūšys.
Darbas įkeltas: 2015-01-23 / Apimtis puslapiais: 15 / Kaina: 1 tšk.
Šilumos tiekimo schemos aprašymas. Gyvenamų namų šildymo sistemų norminių instaliuotų galių skaičiuotė. Gyvenamų namų karšto vandentiekio sistemų norminių instaliuotų galių (karšto vandens pašildymo ir jo temperatūros palaikymo). Šilumnešio srautų pastatų įvaduose ir vamzdynuose skaičiuotė. Šilumos tiekimo sistemos kokybinio reguliavimo temperatūrų ir šilumnešio srautų grafiko nevienarūšei (šildymas + karštas vandentiekis) apkrovai skaičiuotė. Vamzdynų hidraulinių nuostolių skaičiuotė ir optimalių vamzdynų skerspjūvių parinkimas. Pjezometrinis slėgio grafikas vamzdynuose nuo šilumos šaltinio iki tolimiausio pastato. Šilumos nuostolių (dėl nutekėjimų ir per paviršius) vamzdynuose šilumos srautų ir metinių šilumos nuostolių skaičiuotė. Metinių šilumos kiekių: šildymui, karšto vandens paruošimui, karšto vandens temperatūros palaikymui, šilumos nuostolių dedamųjų skaičiuotė, šilumos kiekių struktūros diagrama. Literatūros sąrašas.
Darbas įkeltas: 2014-03-06 / Apimtis puslapiais: 18 / Kaina: 1 tšk.
Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Projekto galimybės ir tikslai. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Klientai. Kainos strategija. Reklama ir rėmimas. Paslaugos pateikimas. Įmonės valdymo strukūra. Paslauga. Paslaugos procesas. Įmonės vieta, patalpos. Darbo jėga. Transporto išlaidos. Reklama. Paslaugos savikaina. Rizika. Finansai. Pajamų prognozė 2011 m. Pajamų prognozė 2012 m. Pajamų prognozė 2013 m. Lūžio taško apskaičiavimas. Literatūra.
Darbas įkeltas: 2013-10-03 / Apimtis puslapiais: 20 / Kaina: 1 tšk.
Įvadas. Aukštuminių pastatų sąmprata. Priešgaisrinė sauga. Evakuacija. Evakuacijos darbų vykdymas. Gaisro plitimas pastate. Gaisro gesinimas. Gaisrai liftų šachtose. Literatūros sąrašas.
Darbas įkeltas: 2013-08-15 / Apimtis puslapiais: 13 / Kaina: 1 tšk.
Įvadas. Statybos darbų aprašymas. Statybos kalendorinis planavimas. Statybos generalinis planas. Bendrieji nurodymai. Mechanizmų išdėstymo vietų projektavimas. Pavojingų zonų nustatymas. Laikinų privažiavimų ir kelių projektavimas. Sandėlių projektavimas. Laikinų tarnybinių ir buitinių patalpų projektavimas. Laikinojo vandentiekio projektavimas. Laikinųjų elektros tinklų projektavimas. Darbų sauga. Išvados. Literatūros sąrašas.
Darbas įkeltas: 2013-06-03 / Apimtis puslapiais: 22 / Kaina: 1 tšk.
Įvadas. Įmonės UAB „Dijuta“ apžvalga. Įmonės įkurimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Paslaugų nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Vartotojai. Lietuviškos garinės pirties patalpos įrengimo rūsyje su elektrine krosnele gamybos technologija ir organizavimas. Vykdomi procesai ir operacijos. Reikalingi įrengimai, prietaisai, įrankiai. Naudojamos medžiagos ir jų tiekėjai. Žmogiškieji ištekliai. Technologinė darbų organizavimo schema. Išvados ir pasiūlymai paslaugų teikimo vadybos tobulinimui. Naudota literatūra.
Darbas įkeltas: 2012-10-14 / Apimtis puslapiais: 12 / Kaina: 1 tšk.
Įvadas. Tūrinė - planinė pastato charakteristika. Pastato forma ir parametrai. Aukštų skaičius ir jų aukštis. Planiniai ir tūriniai pastato rodikliai. Statybos sklypas. Bendrieji statybos sklypo duomenys. Pastato konstrukcijos. Pamatai. Sienos. Pertvaros. Perdangos. Laiptai. Langai, durys, vartai. Grindys. Stogas. Sąramos. Vidaus ir išorės sienų apdaila. Techniniai – ekonominiai pastato rodikliai. Išvados. Literatūra.
Darbas įkeltas: 2012-10-14 / Apimtis puslapiais: 18 / Kaina: 1 tšk.
Įvadas. Aiškinamasis raštas. Skaičiavimai. Grindys. Sienos. Stogas. Langai. Pastato projekto įvertinimas pagal Reglamento reikalavimus. Išvados. Literatūra.
Darbas įkeltas: 2012-10-12 / Apimtis puslapiais: 16 / Kaina: 1 tšk.
Įvadas. Keramika. Molis. Keramines molio savybės. Keraminių gaminių gamybos schema. Molio kasimas ir paruošimas. Stogo keramika. Apdailos keramika. Grindų keramika. Specialios paskirties keramika. Išvados. Literatūra.
Darbas įkeltas: 2012-10-04 / Apimtis puslapiais: 12 / Kaina: 1 tšk.
Įvadas. Pastato tūrinė - planinė charakteristika. Sklypo plano aprašymas. Juodosios altitudės. Raudonosios altitudės. Analitinė – tiriamoji dalis (stogas). Stogo dangos pasirinkimo kriterijai. Stogo konstrukcijos gaminamos įvairių medžiagų. Varinis stogas. Betoninės čerpės. Keraminių čerpių stogų istorija ir privalumai. Metalinės stogo dangos. Stogo kokybė. Pastato konstrukcijų aprašymas. Pamatai. Pertvaros. Sienos. Perdangos. Laiptai. Stogas. Grindys. Langai ir durys. Pastato vidaus ir išorės apdaila. Techniniai – ekonominiai pastato rodikliai. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Darbas įkeltas: 2012-09-30 / Apimtis puslapiais: 24 / Kaina: 1 tšk.
Vilniaus statybininkų rengimo centre šiuo metu mokosi. Darbų saugos mokymo sistema mokykloje. Problemos iškylančios mokant mokinius darbų saugos. Pasiūlymai darbų saugos mokymo gerinimui.
Darbas įkeltas: 2012-09-28 / Apimtis puslapiais: 7 / Kaina: 1 tšk.
Santrauka. Paveikslai. Lentelės. Įvadas. Strateginio valdymo esmė, modeliai, bei marketingo strateginiai principai. Prognozavimo ir strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo modeliai. Marketingo strateginė analizė. Vizija, misija ir tikslai. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. SSGG analizė. Strateginių sprendimų alternatyvos, marketingo analizė. UAB „Žemaitijos statybos kompanija“ marketingo strategijos formavimas. UAB „Žemaitijos statybos kompanija“ veiklos apibūdinimas. UAB „Žemaitijos statybos kompanija“ marketingo situacijos analizė. Išorinės aplinkos veiksnių analizė. Vidinės aplinkos analizė. SSGG analizė. UAB „Žemaitijos statybos kompanija“ strateginių alternatyvų vertinimas ir parinkimas. UAB „Žemaitijos statybos kompanija“ organizavimas ir rezultatų tyrimo analizė. UAB "Žemaitijos statybos kompanija" veiklos tyrimo proceso organizavimas. Tyrimų rezultatai ir jų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Priedai.
Darbas įkeltas: 2010-06-01 / Apimtis puslapiais: 66 / Kaina: 1 tšk.
Įvadas. Viešųjų pirkimų įstatymas. Viešųjų pirkimų teisės principai ir jų laikymasis. Pirkimo vertė. Tarptautinio pirkimo vertės ribos. Teisė (pareiga) organizuoti viešuosius pirkimus, šios teisės delegavimas. Teisė dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Viešųjų pirkimų būdai ir jų ypatumai. Kitos pirkimo procedūros. Informacija apie viešuosius pirkimus. Pagrindinės viešojo pirkimo vykdymo procedūros. Viešųjų pirkimų priežiūra. Viešųjų pirkimų metu kylančių ginčų reguliavimas, taikinimas, žalos atlyginimas, atsakomybė.Viešųjų pirkimų reguliavimas Europos Sąjungos teisės aktais. Viešieji pirkimai statyboje. Pirkimo objektas. Pirkimo pasiūlymo turinys, pateikiami dokumentai ir informacija. Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas. Pasiūlymų galiojimo užtikrinimas. Pasiūlymų galiojimo užtikrinimas. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros. Pasiūlymų nagrinėjimas. Pasiūlymų atmetimo priežastys. Pasiūlymų vertinimas. Preliminari pasiūlymų eilė. Sprendimas apie konkursą laimėjusį pasiūlymą. Kitos sąlygos. Literatūra.
Darbas įkeltas: 2010-04-27 / Apimtis puslapiais: 15 / Kaina: 1 tšk.
Statybos technologijos ryšys su kitomis disciplinomis. Statybos gamybos vykdymo etapai, būdai, ir procesai. Užsakovo, genrangovo, subrangovo samprata. Dokumentacija, pildoma statybvietėje. Statybos darbininkai ir jų darbo organizavimas. Statybos verslą reglamentuojantys dokumentai. Techno-ekonominiai rodikliai. Statybos technologijos projekto reikšmė ir sudėtis. Technologinių kortelių sudarymo tikslas ir sudėtis. Darbo sąnaudų skaičiavimas. Srauto principai. Transporto reikšmė. Statybinių krovinių klasifikavimas. Geležinkelio transportas. Automobilinis transportas. Nepertraukiamo transporto organizavimas. Pakrovimo-iškrovimo darbai bei gaminių sandėliavimas. Pakrovimo-iškrovimo darbų sauga. Iškasų ir tranšėjų šlaitų įrengimas. Grunto kasimas skreperiais. Grunto tankinimas. Kasimas ekskavatoriais tiesioginiu kaušu. Grunto kasimas ekskavatoriais atvirkštiniu kaušu. Grunto gręžimo būdai. Grunto sprogdinimo procesai. Žemės darbų vykdymas žiemą. Gruntų apsaugos nuo įšalimo būdai. Sušalusių gruntų purenimas. Sušalusio grunto atšildymas. Darbo sauga vykdant žemės darbus. Poliai. Polių kalimas ir kokybės kontrolė. Monolitinio betono ir g/b darbų svarba. Klojinių paskirtis, klasifikacija. Klojinių parinkimo ir apyvartumo samprata. Armatūros rūšys. Neįtemptų konstrukcijų armavimas. Armatūros jungimo principai. Armatūros įtempimas. Įtemptų konstrukcijų armavimas. Betono mišinio gamyba. Betono mišinio transportavimas. Betono mišinio padavimas į klojinius. Betono mišinio klojimas ir tankinimas. Darbo siūlių įrengimas. Duotos konstrukcijos betonavimo ypatumai. Betonuojamų konstrukcijų priežiūra ir klojimo nuėmimas. Specialūs betonavimo būdai. Betonavimo neigiamoje temperatūroje ypatumai. Dirbtiniai betono šildymo būdai. Darbų kokybės kontrolė. Betonavimo darbų sauga. Mūro darbų reikšmė. Mūrinio elementai, taisyklės. Medžiagos mūro darbams. Mūrinių rišimo sistemos, mūrijimo nuoseklumas. Mūrijimo operacijos, įrankiai ir priemonės. Vientisas mūras. Palengvinto tipo sienų mūrijimas. Pastolių ir klotinių įrengimas. Darbo vietų organizavimas. Grandžių ir brigadų sudėtis. Mūrijimas žiemą. Mūro darbų kokybė. Mūro darbų sauga. Montavimo įranga. Konstrukcijų statymo metodai. Konstrukcijų laikinas tvirtinimas. Kranų parinkimas. Surenkamų konstrukcijų jungimas ir sandūrų įrengimas. Pamatų montavimas. Sijų, santvarų ir plokščių montavimas. Montavimo darbų sauga. Montavimo leistinos nuokrypos. Grindų įrengimo bendrieji reikalavimai. Pagrindų ruošimo principai. Mozaikinių grindų įrengimas. Plytelių grindų įrengimas. Lentinių ir parketinių grindų įrengimas. Šiluminės izoliacijos svarba ir rūšys. Antikoroziniai darbai. Šiluminės izoliacijos įrengimo ypatumai. Šiluminės izoliacijos įrengimo kokybės kontrolė ir darbų sauga. Ruloninių stogų dangų įrengimas. Stogų dengimas prilydomomis medžiagomis. Plėvelinių stogo dangų įrengimas. Izoliuojamų paviršių paruošimas. Stogų dengimas banguotais lakštais. Stogų dengimas čerpėmis. Stogų ir jų elementų dengimas skarda. Atmosferinio vandens nuo stogo nuvedimo sistemos. Jų įrengimo taisyklės. Stogų įrengimo žiemai ypatumai. Darbų sauga. Stogų dengimo darbų priėmimo reikalavimai. Dažymo darbų pagrindiniai principai. Tinko darbų pagrindiniai principai.
Darbas įkeltas: 2010-02-10 / Apimtis puslapiais: 3 / Kaina: 1 tšk.
Statybinių medžiagų ir architektūros tarpusavio ryšys. Trumpa statybinių medžiagų vystymosi apžvalga. Statybinių medžiagų ir gaminių standartizacija, tipizacija ir unifikacija. Statybinių medžiagų ir gaminių klasifikacija. Statybinių medžiagų ir gaminių savybės ir jų vertinimas. Statybinių medžiagų sudėties, struktūros ir savybių ryšys. Statybinėms medžiagoms keliami architektūriniai - statybiniai reikalavimai: funkciniai, estetiniai, ekonominiai. Statybinių medžiagų technologinio proceso teorinės prielaidos. Statybinių medžiagų savybių klasifikacija: struktūrinės charakteristikos, fizikinės, mechaninės, estetinės savybės, techninės - ekonominės charakteristikos. Medžio ir medienos sandara, statyboje naudojamų medžių veislės. Medžio sandara. Fizikinės ir mechaninės medienos savybės, medienos ydos. Fizikinės savybės. Medienos sortimentas, medžiagos iš klijuotinės medienos. Medžio dirbiniai. Svarbiausieji uolienų mineralai. Gamtinio akmens medžiagos (uolienos ir mineralai). Gamtinio akmens medžiagos. Landšafto architektūros materialinė bazė. (vietinės" gamtinės medžiagos). Statybinė keramika ir jos gaminiai: stogo, sienų, grindų keramika, apdailos keramika. Statybinė keramika. Medžiagos ir gaminiai iš mineralinių lydinių. Statybiniai metalai ir gaminiai. Medžiagos, kurių pagrindas mineralinės ir organinės rišančios medžiagos. Gelžbetonis. Statybiniai skiediniai. Sintetinės polimerinės medžiagos ir gaminiai (plastmasės). Asbocementiniai gaminiai.
Darbas įkeltas: 2010-02-10 / Apimtis puslapiais: 13 / Kaina: 1 tšk.
Užduotis. Teorinė dalis. Skaičiavimai. Darbo rėžimų grafikas. Hidraulinis VTS skirstomojo tinklo skaičiavimas. VTS tinklo schema. Pjezometriniai slėgių grafikai.
Darbas įkeltas: 2010-01-11 / Apimtis puslapiais: 12 / Kaina: 1 tšk.
Žmonių saugos samprata, reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Darbdavių ir darbuotojų pareigos darbų saugos srityje. Potencialiai pavojingi įrenginiai. Potencialiai pavojingi darbai, pavojingų darbų atlikimas. Darbų saugos ir sveikatos kontrolė. Darbdavių ir darbuotojų mokymas, atestavimas ir instruktavimas. Atsakomybės formos pažeidus darbų saugos reikalavimus. Nelaimingi atsitikimai darbe, jų klasifikacija. Traumatizmo analizės metodai ir koeficientai. Gamybinės aplinkos metereologinės sąlygos,mikroklimato parametrų higieninis normavimas. Gamybinės dulkės, jų savvbės, higieninis normavimas, dulkėtumo mažinimo principai. Kenksmingos medžiagos, poveikis žmogaus organizmui, higieninis normavimas. Apšvietimo sąvokos ir vienetai, higieninis normavimas. Triukšmo charakteristika ir higieninis normavimas. Virpesiai, higieninis normavimas. Virpesių mažinimo būdai. Jonizuojanti spinduliuotė, jos profilaktika. Degimo sistemos. Triukšmo mažinimo būdai. Elektromagnetinės spinduliuotės charakteristika. Degimo procesai. Gamybos procesų gaisrinė klasifikacija. Medžiagų ir konstrukcijų degumas. Statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai. Žmonių evakuacija iš pastatų. Evakuaciniai keliai ir išėjimai. Gaisrų gesinimo būdai. Gaisrų gesinimo medžiagos. Priešgaisrinė signalizacija ir ryšiai.
Darbas įkeltas: 2009-12-15 / Apimtis puslapiais: 4 / Kaina: 1 tšk.
Kolonų galvenos, bazės ir jungtys. Necentriškai gniuždomų kolomų bazių skaičiavimas. Inkarinių varžtų skaičiavimas. Kolonos galvenos. Metalų konstrukcijų nomenklatūra ir panaudojimo sritis. Kniedytų sujungimų skaičiavimas (ašinė jėga). Metalinių konstrukcijų skaičiavimo pagrindai. Ribinių būvių metodas. Suvirintos sandūros. Ištisinio skerspjūvio kolonos konstrukcijos ir skaičiavimai. Spragotinių kolonų konstrukcija ir skaičiavimas. Kniedžių skaičiavimas, kai veikia momentas ir skersinė jėga.
Darbas įkeltas: 2009-12-06 / Apimtis puslapiais: 1 / Kaina: 1 tšk.
Įvadas. Tikslai. Stiklo klasifikacija. Stiklo savybės. Stikliška būsena ir struktūra. Stiklo kristalizacija. Fizikinės stiklo savybės. Mechaninės savybės. Terminės savybės. Optinės savybės. Elektrinės savybės. Žaliavos ir įkrova. Žaliavos. Žaliavų apdorojimas. Įkrova. Stiklo lydymo procesas. Lydkrosnės. Stiklo formavimo būdai. Stiklo apdorojimas. Terminis stiklo apdorojimas. Mechaninis stiklo apdorojimas. Cheminis apdorojimas.
Darbas įkeltas: 2009-12-02 / Apimtis puslapiais: 15 / Kaina: 1 tšk.

« atgal |1|2| pirmyn »